Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Riksbankens föreskrifter om civil beredskap för betalningar

Remisser
REMISSYTTRANDE remissvar

Senast uppdaterad: 30 augusti, 2023

Sparbankernas Riksförbund har lämnat remissvar på Riksbankens föreskrifter om civil beredskap för betalningar

Sparbankernas Riksförbund (Förbundet) har följande synpunkter på remissen. Förbundet föreslår ett tillägg i föreskrifterna 3 § p 3 att kreditinstituten även ska vara rikstäckande i sin verksamhet utöver rekvisitet om 70 miljarder kronor i inlåning.

Vidare föreslås att det allmänna rådet om att företag bör informera arbets- och uppdragstagare om den tystnadsplikt som regleras i 5 kap. 6 § i riksbankslagen istället är en del av föreskrifterna.

Stockholm den 30 augusti 2023

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND
Björn Elfstrand, Verkställande Direktör och Caroline Wänglund

Dela sidan: