Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Remiss Gode män och förvaltare – en översyn (SOU 2021:36)

Remisser
ekonomichef sökes, PMFS 2020:3, Remissyttrande, Startlån till förstagångsköpare

Senast uppdaterad: 4 november, 2021

Gode män och förvaltare – en översyn (SOU 2021:36)

Sparbankernas Riksförbund, Förbundet, tillstyrker förslaget men vill framföra synpunkter på förslaget att inrätta en särskild statlig myndighet för området.

Dela sidan: