Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Remiss angående uppdatering av finansmarknadsstatistiken

Remisser
ekonomichef sökes, PMFS 2020:3, Remissyttrande, Startlån till förstagångsköpare

Senast uppdaterad: 4 november, 2021

Remissyttrande angående remiss från Riksbanken angående uppdatering av finansmarknadsstatistiken.

Remiss angående uppdatering av finansmarknadsstatistiken. Sparbankernas Riksförbund, “Förbundet”, har tagit del av ovannämnda remiss från Riksbanken.

Förbundet vill framhålla vikten av enhetliga definitioner mellan de rapporter som omfattas – MFI, MIR och KRITA. Exempelvis framgår det inte om definitionen av nödlidande krediter är densamma i MFI och MIR.

Förbundet önskar också att rapporteringen av statistiken blir mer samordnad och att efterfrågade uppgifter endast behöver rapporteras i en rapport.

Slutligen efterlyser Förbundet en översyn av rapporteringsfrekvens för mindre och icke-komplexa institut. Förslagsvis skulle MFI och VINN endast rapporteras halvårsvis.

Sparbankernas Riksförbund remissvar Finansmarknadsstatistiken Dnr 2021-01085

Läs Sparbankernas Riksförbunds remissytranden 

Dela sidan: