Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: PTS förslag till föreskrifter om hur avvikelsen enligt betaltjänstlagen ska fastställas och tillhörande konsekvensutredning

Remisser
Remissyttrande, Krav för att utses till rekonstruktör

Senast uppdaterad: 9 december, 2020

Sparbankernas Riksförbund (Förbundet) har beretts tillfälle att yttra sig över PTS förslag till föreskrifter om hur avvikelsen enligt betaltjänstlagen ska fastställas och tillhörande konsekvensutredning. Förbundet tillstyrker förslaget till föreskrifter och lämnar följande synpunkter.

Dela sidan: