Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: PTS förslag till föreskrifter om hur avvikelsen enligt betaltjänstlagen ska fastställas och tillhörande konsekvensutredning

Remisser
Remiss, Finansinspektionen, Riskskatt, Legitimitet, Bostadsköparskola, Pensionssystem, Svenska banker, Terroristbrottslag, värdepappersmarknaden, Tullkontroller,insättningsgarantin, kreditinstitut, Ny lag om källskatt på utdelning, Omställningsstöd till företag, Ändrade förskrifter om insättningsgaranti, Förslag nya avgifter hos Finansinspektionen, Förslag till allmänna råd och vägledning, Omställningsstöd, Yttrande över föreslagna ändringar, Sekretessfrågor, Amorteringskrav, Avskaffad schablonintäkt på uppskovsbelopp, Associationsrätt för Sparbanker, Rapporteringsformatet, Diskussion med Swedbank om bankernas, Avgifter vid återköp, En ny riksbankslag, non-cash, Riksbankens, Elektroniskt översändande av fakturor, konsumentskyddsområdet, Likviditetstäckningskvot i enskilda valutor, Bolags- och föreningsstämmor, omsättning av vissa varor

Senast uppdaterad: 9 december, 2020

Sparbankernas Riksförbund (Förbundet) har beretts tillfälle att yttra sig över PTS förslag till föreskrifter om hur avvikelsen enligt betaltjänstlagen ska fastställas och tillhörande konsekvensutredning. Förbundet tillstyrker förslaget till föreskrifter och lämnar följande synpunkter.

Dela sidan: