Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Promemorian Riskskatt för vissa kreditinstitut

Remisser Riskskatt
ekonomichef sökes, PMFS 2020:3, Remissyttrande, Startlån till förstagångsköpare

Senast uppdaterad: 6 november, 2020

Promemorian Riskskatt för vissa kreditinstitut
Sparbankernas Riksförbund, Förbundet, avstyrker förslaget i promemorian.

Dela sidan: