Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Promemorian Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet

Remisser
ekonomichef sökes, PMFS 2020:3, Remissyttrande, Startlån till förstagångsköpare

Senast uppdaterad: 3 juli, 2020

Sparbankernas Riksförbund har av Justitiedepartementet beretts möjlighet att yttra sig avseende förslag i ovan rubricerade promemoria.

Sparbankernas Riksförbund tillstyrker promorians förslag, men vill poängtera att arbetet med Esef hos berörda myndigheter är i en uppstartsfas vilket innebär att det svårt för Förbundet att överblicka den sammantagna påverkan av reglerna för det enhetliga rapporteringsformatet. Med anledning av att det inte är klart hos berörda myndigheter föreslås att lagen senareläggas med ett år.

Lena Karlsson
Lena Karlsson
lena.karlsson@sparbankerna.se
Dela sidan: