Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Promemorian Omställningsstöd till företag för perioden augusti – december 2020

Remisser
ekonomichef sökes, PMFS 2020:3, Remissyttrande, Startlån till förstagångsköpare

Senast uppdaterad: 11 december, 2020

Sparbankernas Riksförbund tillstyrker förslaget, men har synpunkter på några detaljer i det.

Dela sidan: