Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Promemorian om ansats för att bedöma pelare 2-vägledning för svenska banker

Remisser
ekonomichef sökes, PMFS 2020:3, Remissyttrande, Startlån till förstagångsköpare

Senast uppdaterad: 12 mars, 2021

Sparbankernas Riksförbund, Förbundet, har tagit del av rubricerad promemoria och har synpunkter på några centrala delar i förslaget.

Lena Karlsson
Lena Karlsson
lena.karlsson@sparbankerna.se
Dela sidan: