Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Promemorian Förslag till nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden

Remisser
ekonomichef sökes, PMFS 2020:3, Remissyttrande, Startlån till förstagångsköpare

Senast uppdaterad: 10 maj, 2021

Sparbankernas Riksförbund, Förbundet, har tagit del av rubricerad promemoria och har följande synpunkter på förslaget. Förslaget omfattar delar som enligt Förbundets uppfattning inte motiveras av något behov och delar som av olika skäl synes helt onödiga att reglera.

Dela sidan: