Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Promemorian Förslag till nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden

Remisser
Finansinspektionen, Riskskatt, Legitimitet, Bostadsköparskola, Pensionssystem, Svenska banker, Terroristbrottslag, värdepappersmarknaden, Tullkontroller,insättningsgarantin, kreditinstitut, Ny lag om källskatt på utdelning, Omställningsstöd till företag, Ändrade förskrifter om insättningsgaranti, Förslag nya avgifter hos Finansinspektionen, Förslag till allmänna råd och vägledning, Omställningsstöd, Yttrande över föreslagna ändringar, Sekretessfrågor, Amorteringskrav, Avskaffad schablonintäkt på uppskovsbelopp, Associationsrätt för Sparbanker, Rapporteringsformatet, Diskussion med Swedbank om bankernas, Avgifter vid återköp, En ny riksbankslag, non-cash, Riksbankens, Elektroniskt översändande av fakturor, konsumentskyddsområdet, Likviditetstäckningskvot i enskilda valutor, Bolags- och föreningsstämmor, Bokpaket från Laholms Sparbank, omsättning av vissa varor

Senast uppdaterad: 10 maj, 2021

Sparbankernas Riksförbund, Förbundet, har tagit del av rubricerad promemoria och har följande synpunkter på förslaget. Förslaget omfattar delar som enligt Förbundets uppfattning inte motiveras av något behov och delar som av olika skäl synes helt onödiga att reglera.

Dela sidan: