REMISSYTTRANDE Promemorian Förbättrade förutsättningar för effektiv resolution av banker

Sparbankernas Riksförbund, nedan benämnt Förbundet, får härmed avge yttande över rubricerad promemoria, nedan benämnd Förslaget.

Förbundet delar de bedömningar som ligger till grund för förslaget och tillstryker därför förslaget.

 

Stockholm den 6 april 2018

 

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND

Ewa Andersen, verkställande direktör och Bengt Nordström

Senast uppdaterad: 
2018-04-06