Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet

Remisser
ekonomichef sökes, PMFS 2020:3, Remissyttrande, Startlån till förstagångsköpare

Senast uppdaterad: 9 december, 2020

Sparbankernas Riksförbund har av finansdepartementet beretts möjlighet att yttra sig avseende förslag i ovan rubricerade promemoria.

Sparbankernas Riksförbund tillstyrker promorians förslag.

Dela sidan: