Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Promemorian Digitaliseringsdirektivets genomförande i svensk bolagsrätt (Ds 2021:15) (Ju2021/02273)

Remisser
Finansinspektionen, Riskskatt, Legitimitet, Bostadsköparskola, Pensionssystem, Svenska banker, Terroristbrottslag, värdepappersmarknaden, Tullkontroller,insättningsgarantin, kreditinstitut, Ny lag om källskatt på utdelning, Omställningsstöd till företag, Ändrade förskrifter om insättningsgaranti, Förslag nya avgifter hos Finansinspektionen, Förslag till allmänna råd och vägledning, Omställningsstöd, Yttrande över föreslagna ändringar, Sekretessfrågor, Amorteringskrav, Avskaffad schablonintäkt på uppskovsbelopp, Associationsrätt för Sparbanker, Rapporteringsformatet, Diskussion med Swedbank om bankernas, Avgifter vid återköp, En ny riksbankslag, non-cash, Riksbankens, Elektroniskt översändande av fakturor, konsumentskyddsområdet, Likviditetstäckningskvot i enskilda valutor, Bolags- och föreningsstämmor, Bokpaket från Laholms Sparbank, omsättning av vissa varor

Senast uppdaterad: 10 september, 2021

Sparbankernas Riksförbund har erbjudits tillfälle att lämna synpunkter över remiss Promemorian Digitaliseringsdirektivets genomförande i svensk bolagsrätt (Ds 2021:15) (Ju2021/02273).

Sparbankernas Riksförbund har inga invändningar på den föreslagna regleringen.

Dela sidan: