Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Promemorian Digitaliseringsdirektivets genomförande i svensk bolagsrätt (Ds 2021:15) (Ju2021/02273)

Remisser
ekonomichef sökes, PMFS 2020:3, Remissyttrande, Startlån till förstagångsköpare

Senast uppdaterad: 10 september, 2021

Sparbankernas Riksförbund har erbjudits tillfälle att lämna synpunkter över remiss Promemorian Digitaliseringsdirektivets genomförande i svensk bolagsrätt (Ds 2021:15) (Ju2021/02273).

Sparbankernas Riksförbund har inga invändningar på den föreslagna regleringen.

Dela sidan: