Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Promemorian Digitala bolags- och föreningsstämmor

Remisser
REMISSYTTRANDE remissvar

Senast uppdaterad: 19 april, 2023

Promemorian Digitala bolags- och föreningsstämmor
Sparbankernas Riksförbund (Förbundet) tillstyrker förslaget och delar de bedömningar som görs i promemorian. Förbundets medlemmar har positiva erfarenheter av den tillfälliga lagstiftningen i anledning av pandemin och finner det mycket värdefullt om möjlighet kan ges att efter anpassning av reglemente kunna hålla helt digitala stämmor.

Stockholm den 14 april 2023
SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND

Björn Elfstrand                        Bengt Nordström

Verkställande Direktör

Dela sidan: