Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Promemorian Avskaffad schablonintäkt på uppskovsbelopp

Remisser
ekonomichef sökes, PMFS 2020:3, Remissyttrande, Startlån till förstagångsköpare

Senast uppdaterad: 3 juli, 2020

Sparbankernas Riksförbund har av Finansdepartementet beretts möjlighet att yttra sig avseende förslag i ovan rubricerade promemoria.

Sparbankernas Riksförbund tillstyrker promorians förslag i sin helhet.

Dela sidan: