Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Nya regler för viss gräsrotsfinansiering

Remisser
ekonomichef sökes, PMFS 2020:3, Remissyttrande, Startlån till förstagångsköpare

Senast uppdaterad: 10 maj, 2022

Sparbankernas Riksförbund (Förbundet) eftersträvar alltid ett starkt konsumentskydd och tillstyrker därför förslagen i promemorian. Förbundet har inga synpunkter på promemorian.

Lena Karlsson
Lena Karlsson
lena.karlsson@sparbankerna.se
Dela sidan: