Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Nya regler för viss gräsrotsfinansiering

Remisser
REMISSYTTRANDE

Senast uppdaterad: 10 maj, 2022

Sparbankernas Riksförbund (Förbundet) eftersträvar alltid ett starkt konsumentskydd och tillstyrker därför förslagen i promemorian. Förbundet har inga synpunkter på promemorian.

Dela sidan: