Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Ny lag om källskatt på utdelning

Remisser
Ju2022/03740, insolvensrätten, Dnr202/01058, Diarienummer Ju2022/03567, Fi2022/02140, Ny lag om källskatt på utdelning, Förslag till föreskrifter, bolagsverket, föreskrifter om insättningsgaranti och resolution, remiss, remissvar, remissyttrande

Senast uppdaterad: 7 oktober, 2022

Sparbankernas Riksförbund har lämnat svar på Finansdepartementet remiss: Ny lag om källskatt på utdelning.

Diarienummer Fi2022/01841

Sparbankernas Riksförbund har inga synpunkter på förslaget.

221007 Ny lag om källskatt på utdelning Fi2022 01841

Dela sidan: