Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Ny förverkandelagstiftning SOU 2021:100

Remisser
ekonomichef sökes, PMFS 2020:3, Remissyttrande, Startlån till förstagångsköpare

Senast uppdaterad: 10 maj, 2022

Sparbankernas Riksförbund tillstyrker förslaget och har inga synpunkter på förslaget.

Dela sidan: