Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Lagrådsremissen om fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Aktuellt Remisser
ekonomichef sökes, PMFS 2020:3, Remissyttrande, Startlån till förstagångsköpare

Senast uppdaterad: 12 maj, 2020

Förbundet påpekar att förslaget i sin skrivning inte omfattar sparbanksstämmor.

Dela sidan: