Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Promemorian Kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL)

Remisser
ekonomichef sökes, PMFS 2020:3, Remissyttrande, Startlån till förstagångsköpare

Senast uppdaterad: 10 september, 2021

Sparbankernas Riksförbund tillstyrker förslaget vad gäller Kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder. Förbundet vill dock framföra synpunkter ifråga om vad som utvecklas om kommande användning av marknadsförtroendepåslag.

Dela sidan: