Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Promemorian Kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL)

Remisser
ekonomichef sökes, PMFS 2020:3, Remissyttrande, Startlån till förstagångsköpare

Senast uppdaterad: 10 september, 2021

Sparbankernas Riksförbund tillstyrker förslaget vad gäller Kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder. Förbundet vill dock framföra synpunkter ifråga om vad som utvecklas om kommande användning av marknadsförtroendepåslag.

Lena Karlsson
Lena Karlsson
lena.karlsson@sparbankerna.se
Dela sidan: