Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Promemorian Kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL)

Remisser
Remissyttrande, Krav för att utses till rekonstruktör

Senast uppdaterad: 10 september, 2021

Sparbankernas Riksförbund tillstyrker förslaget vad gäller Kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder. Förbundet vill dock framföra synpunkter ifråga om vad som utvecklas om kommande användning av marknadsförtroendepåslag.

Dela sidan: