Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Finansinspektionen om bemyndigande att meddela föreskrifter gällande vissa skyldigheter för kreditinstitut

Remisser
ekonomichef sökes, PMFS 2020:3, Remissyttrande, Startlån till förstagångsköpare

Senast uppdaterad: 19 april, 2022

Sparbankernas Riksförbund får härmed avge följande yttrande med anledning av hemställan från Finansinspektionen om bemyndigande att meddela föreskrifter gällande vissa  skyldigheter för kreditinstitut.

Sparbankernas Riksförbund, Förbundet anser att det hade varit bra om frågan hade beretts i promemoria innan den blivit föremål för synpunkter.

Förbundet förstår utan vidare inspektionens behov av utvidgat bemyndigande. Frågan är emellertid om sådant utvidgat bemyndigande för FI, förutsätter bemyndigande i lagen innan bemyndigande till inspektionen kan ges av regeringen. Verkställighetsföreskrifter får inte innebära utvidgning av åligganden så att lagen tillförs sådant som är väsentligen nytt.

Frågan om det sätt på vilket uppgifter ska lämnas till inspektionen, kan enligt Förbundets uppfattning mycket väl komma att omfatta krav på dataformat och bearbetning av data samt systemkrav och licenser. Utan tvekan kan detta medföra stora kostnader för instituten. Enligt Förbundets uppfattning riskerar detta innebära att utvidgning av åligganden enligt lagen i realiteten uppkommer för den enskilde. Förbundet är mot denna bakgrund inte övertygat om att bemyndigande enligt reglerna för verkställighetsföreskrifter är tillräckligt i detta fall.

Med ett utvidgat bemyndigande i lagen till regeringen skulle alla tveksamheter i rättssäkerhetshänseende skingras.

Sparbankernas Riksförbund remissvar hemställan från FI

Dela sidan: