Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Förslaget till ändrade regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Remisser
ekonomichef sökes, PMFS 2020:3, Remissyttrande, Startlån till förstagångsköpare

Senast uppdaterad: 4 november, 2021

Remissyttrande
Förslaget till ändrade regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Sparbankernas Riksförbund har inga synpunkter på förslaget.

Dela sidan: