Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: nya regler om att fondbolag m.fl. ska beakta hållbarhetsfaktorer och integrera hållbarhetsrisker.

Remisser
Remissyttrande, Krav för att utses till rekonstruktör

Senast uppdaterad: 19 april, 2022

Sparbankernas Riksförbund har inga synpunkter på förslaget till nya regler om att fondbolag, förvaltningsbolag och värdepappersinstitut ska beakta hållbarhetsfaktorer och integrera hållbarhetsrisker.

Dela sidan: