Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Förslag till ändring i Polismyndighetens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt

Remisser
ekonomichef sökes, PMFS 2020:3, Remissyttrande, Startlån till förstagångsköpare

Senast uppdaterad: 12 september, 2022

Sparbankernas Riksförbund har lämnat remissvar: Polismyndighetens förslag till ändring i Polismyndighetens föreskrifter (PMFS 2020:3) om rapportering och lämnande av uppgifter enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, FAP 499-1

Sparbankernas Riksförbund tillstyrker förslaget och har inga synpunkter på förslaget.

Stockholm den 8 september 2022

Björn Elfstrand, Verkställande Direktör och Caroline Wänglund

Dela sidan: