Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Förslag till ändrade föreskrifter om insättningsgaranti och resolution

Remisser
REMISSYTTRANDE remissvar

Senast uppdaterad: 5 oktober, 2022

Sparbankernas Riksförbund har lämnat remissvar på Remiss: Förslag till ändrade föreskrifter om insättningsgaranti och resolution.

Till Riksgälden. Diarienummer 2022/799

Sparbankernas Riksförbund har inga synpunkter på förslaget.

221107 Ändrade föreskrifter om insättningsgaranti och resolution

Dela sidan: