Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Förslag till ändrade föreskrifter om insättningsgaranti och resolution

Remisser
Ju2022/03740, insolvensrätten, Dnr202/01058, Diarienummer Ju2022/03567, Fi2022/02140, Ny lag om källskatt på utdelning, Förslag till föreskrifter, bolagsverket, föreskrifter om insättningsgaranti och resolution, remiss, remissvar, remissyttrande

Senast uppdaterad: 5 oktober, 2022

Sparbankernas Riksförbund har lämnat remissvar på Remiss: Förslag till ändrade föreskrifter om insättningsgaranti och resolution.

Till Riksgälden. Diarienummer 2022/799

Sparbankernas Riksförbund har inga synpunkter på förslaget.

221107 Ändrade föreskrifter om insättningsgaranti och resolution

Dela sidan: