Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Fondfaktablad och tidsfrist vid delning av en fond

Remisser
ekonomichef sökes, PMFS 2020:3, Remissyttrande, Startlån till förstagångsköpare

Senast uppdaterad: 1 juli, 2022

Remiss – Fondfaktablad och tidsfrist vid delning av en fond

Sparbankernas Riksförbund (Förbundet) eftersträvar alltid ett starkt konsumentskydd och tillstyrker därför förslagen i promemorian. Förbundet har inga synpunkter på promemorian.

220701 Fondfaktablad och tidsfrist vid delning av en fond

Om förbundet
Sparbankernas Riksförbund är en branschorganisation för 58 Sparbanker och 24 Sparbanksstiftelser och har som syfte att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och främja deras gemensamma bästa.

Förbundet som bildades 1985, representerar medlemmarna gentemot myndigheter och organisationer och är också remissinstans och förhandlingspart i ärenden av betydelse för medlemsbankerna.

Sparbankernas Riksförbund är medlem i:

WSBI (The World Savings and Retail Banking Institute​) Ewa Andersen är ledamot i WSBI Board.
ESBG (The European Savings and Retail Banking Group) där vi är aktiva i olika kommittéarbeten
IMM (Institutet mot mutor)
SIMPT (Svenska institutet mot penningtvätt)
Gilla din ekonomi ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om utbildning i ekonomiska och finansiella frågor.

Förbundet har även ett formellt samarbete med Svenska Bankföreningen

Det här gör vi på förbundet
Sparbankernas Riksförbunds kärnverksamhet är att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och främja deras gemensamma bästa.

Bevaka och påverka
Vad som sker i regelverk, inom politiken och på marknaden har betydelse för våra medlemmar. Därför är omvärldsbevakning och påverkansarbete en viktig arbetsuppgift för oss. Vi är remissinstans för frågor som påverkar Sparbanker på något sätt.
Läs Sparbankernas Riksförbunds svar på olika remisser

Kommunicera och synliggöra
Vårt kommunikationsarbete sker i olika former, till exempel via möten med politiker och påverkare, remisshantering, pressmeddelanden, debattartiklar, publikationer och social medier.

Samarbeta och medverka
Att samarbeta med andra och delta i olika nätverk är ett sätt för oss att påverka och driva sparbanksfrågor.

Läs mer om Sparbankernas Riksförbund här

Dela sidan: