Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Angående Enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag (SOU 2021:60)

Remisser
ekonomichef sökes, PMFS 2020:3, Remissyttrande, Startlån till förstagångsköpare

Senast uppdaterad: 2 februari, 2022

Sparbankernas Riksförbund (förbundet) har bjudits in att lämna synpunkter på förslagen i utredningens betänkande.

Sparbankernas Riksförbund är positiv till att förenkla för företagandet och är generellt positiv till proportionalitet i regelverkstillämpning. Sparbankernas Riksförbund avgränsar sitt yttrande till att tillstyrka förslagen om ändring av bokföringslagen samt ändring i aktiebolagslagen.

Stockholm den 24 januari 2022

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND
Ewa Andersen och Minna Arvidsson

Sparbankernas Riksförbunds inlämnade remissvar

Dela sidan: