Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: En uppföljning av skriftlighetskravet vid telefonförsäljning (SOU 2021:79)

Remisser
ekonomichef sökes, PMFS 2020:3, Remissyttrande, Startlån till förstagångsköpare

Senast uppdaterad: 10 maj, 2022

Sparbankens Riksförbund har givits möjlighet att lämna synpunkter på utredningens överväganden.

Sparbankernas Riksförbund har inte något att invända mot de förslag som lämnas i betänkandet.

Dela sidan: