Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Direktiv om mer konsumentmakt i den gröna omställningen genom bättre skydd mot otillbörliga affärsmetoder och bättre information

Remisser
ekonomichef sökes, PMFS 2020:3, Remissyttrande, Startlån till förstagångsköpare

Senast uppdaterad: 10 juni, 2022

Remissyttrande: Sparbankernas Riksförbund anser generellt att ett starkt konsumentskydd är viktigt. Förbundet anser vidare att det är viktigt att den gröna omställningen inte bara blir föremål för reglering inom de finansiella områdena, utan även inom de områden som förslaget omfattar. Förbundet tillstyrker mot denna bakgrund förslaget.

Sparbankernas Riksförbund remissvar om mer konsumentmakt Fi2022 01195

Sparbankernas Riksförbund är en branschorganisation för 58 Sparbanker och 24 Sparbanksstiftelser och har som syfte att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och främja deras gemensamma bästa.

Förbundet som bildades 1985, representerar medlemmarna gentemot myndigheter och organisationer och är också remissinstans och förhandlingspart i ärenden av betydelse för medlemsbankerna.

Sparbankernas Riksförbund är medlem i:

WSBI (The World Savings and Retail Banking Institute​) Ewa Andersen är ledamot i WSBI Board.
ESBG (The European Savings and Retail Banking Group) där vi är aktiva i olika kommittéarbeten
IMM (Institutet mot mutor)
SIMPT (Svenska institutet mot penningtvätt)
Gilla din ekonomi ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om utbildning i ekonomiska och finansiella frågor.

Förbundet har även ett formellt samarbete med Svenska Bankföreningen

Det här gör vi på förbundet
Sparbankernas Riksförbunds kärnverksamhet är att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och främja deras gemensamma bästa.

Bevaka och påverka
Vad som sker i regelverk, inom politiken och på marknaden har betydelse för våra medlemmar. Därför är omvärldsbevakning och påverkansarbete en viktig arbetsuppgift för oss. Vi är remissinstans för frågor som påverkar Sparbanker på något sätt.
Läs Sparbankernas Riksförbunds svar på olika remisser

Kommunicera och synliggöra
Vårt kommunikationsarbete sker i olika former, till exempel via möten med politiker och påverkare, remisshantering, pressmeddelanden, debattartiklar, publikationer och social medier.

Läs mer om Sparbankernas Riksförbund här

Dela sidan: