REMISSYTTRANDE: Bolagsverkets förslag till föreskrifter om registrering av verkliga huvudmän

Ärende nr AD 1167/2017

Sparbankernas Riksförbund har lämnat remissyttrande över Bolagsverkets förslag till föreskrifter om registrering av verkliga huvudmän.

Sparbankernas Riksförbund har inget att invända mot Bolagsverkets förslag till föreskrifter. 

 

Läs hela remissyttrandet pdf

Senast uppdaterad: 
2017-08-17