Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Bolagsverket förslag till föreskrifter

Remisser
REMISSYTTRANDE remissvar

Senast uppdaterad: 5 oktober, 2022

Sparbankernas Riksförbund har lämnat svar på Bolagsverket remiss: Förslag till föreskrifter.

Till Bolagsverket. Referens AD 2993/2022

Målet med föreslagna föreskrifter är att göra det möjligt att överföra uppgifter till Bolagsverket elektroniskt på fler sätt än idag, vilket ger företag och föreningar en större möjlighet att välja hur en elektronisk ansökan eller anmälan ska lämnas in till Bolagsverket.

Bolagsverket behöver även göra det möjligt för EU-medborgare att anmäla uppgifter till Bolagsverket för att uppfylla kraven i bolagsrättspaketet. Vidare vill Bolagsverket säkerställa identiteten på den som undertecknat handlingar elektroniskt och göra vissa förtydligande gällande möjligheten att använda kvalificerade elektroniska underskrifter i Bolagsverkets tjänster.

Sparbankernas Riksförbund har inga synpunkter på förslaget.

220930 Remiss till Bolagsverket

Dela sidan: