Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Betänkandet om genomförande av tillgänglighetsdirektivet (SOU 2021:44)

Remisser
ekonomichef sökes, PMFS 2020:3, Remissyttrande, Startlån till förstagångsköpare

Senast uppdaterad: 4 november, 2021

Betänkandet om genomförande av tillgänglighetsdirektivet (SOU 2021:44)

Sparbankernas Riksförbund har inga synpunkter på förslaget till genomförande.

Dela sidan: