Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Betänkandet Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer (SOU 2021:57)

Remisser
ekonomichef sökes, PMFS 2020:3, Remissyttrande, Startlån till förstagångsköpare

Senast uppdaterad: 4 november, 2021

Betänkandet Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer (SOU 2021:57)

REMISSYTTRANDE
Betänkandet Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer
(SOU 2021:57)

Sparbankernas Riksförbund, Förbundet, tillstyrker förslaget i huvudsak men vill framföra synpunkter på två delar i det.

Sparbankernas Riksförbund remissvar Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer Fi2021 02516

Dela sidan: