Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Betänkandet Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag (SOU 2020:12)

Remisser
ekblad_sparbankerna

Senast uppdaterad: 3 juli, 2020

Sparbankernas Riksförbund ställer sig positivt till betänkandets föreslag till anpassningar och kompletteringar i svensk rätt till värdepappersbolagsförordningen och till att genomföra värdepappersbolagsdirektivet.

Dela sidan: