Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Betänkandet Mikroföretagarkonto

Remisser
Ekeby Sparbank söker privatrådgivare

Senast uppdaterad: 4 november, 2021

REMISSYTTRANDE
Betänkandet Mikroföretagarkonto

Sparbankernas Riksförbund, Förbundet, får avge följande synpunkter på betänkandet.

Förbundet är mycket tveksamt till om det föreslagna kontot kommer attrahera kunder i tillräcklig omfattning för att motivera de utvecklingskostnader som behöver nedläggas av banker för att kunna erbjuda kontot och utföra de åtgärder som förutsätts.

Förbundet anser vidare att det behöver förtydligas i förslaget till lagtext att det inte ska föreligga något ansvar för det kontoförande institutet att undersöka huruvida förutsättningarna för kontohavaren att få ha ett mikroföretagarkonto löpande föreligger eller om kontot måste avslutas.

Dela sidan: