Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Betänkandet EU:s bankpaket

Aktuellt Remisser
ekonomichef sökes, PMFS 2020:3, Remissyttrande, Startlån till förstagångsköpare

Senast uppdaterad: 17 mars, 2020

Sparbankernas Riksförbund ställer sig positivt till betänkandets föreslag till genomförande av bankpaketet i svensk rätt, men har synpunkter i några enskilda frågor.

Sparbankernas Riksförbund
Sparbankernas Riksförbund
Sparbankernas Riksförbund
Dela sidan: