Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Betänkandet EU:s bankpaket

Aktuellt Remisser
ekblad_sparbankerna

Senast uppdaterad: 2020-03-17

Sparbankernas Riksförbund ställer sig positivt till betänkandets föreslag till genomförande av bankpaketet i svensk rätt, men har synpunkter i några enskilda frågor.