Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Betänkandet En ny mervärdesskattelag SOU 2020:31

Remisser
ekonomichef sökes, PMFS 2020:3, Remissyttrande, Startlån till förstagångsköpare

Senast uppdaterad: 27 november, 2020

Betänkandet En ny mervärdesskattelag SOU 2020:31

Sparbankernas Riksförbund, Förbundet, tillstyrker förslaget i promemorian.

Dela sidan: