Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Beräkning av genomsnittsräntor och ett index för referensräntan Swestr

Remisser
ekonomichef sökes, PMFS 2020:3, Remissyttrande, Startlån till förstagångsköpare

Senast uppdaterad: 10 maj, 2021

Sparbankernas Riksförbund ställer sig positivt till Riksbankens förslag på beräkning av genomsnitträntor och ett index för referensräntan Swestr.

Dela sidan: