Skriv sökord

REMISSYTTRANDE Bemyndigande för åtgärder enligt artikel 458 i tillsynsförordningen

Remisser
REMISSYTTRANDE remissvar

Senast uppdaterad: 21 december, 2023

Sparbankernas Riksförbund har lämnat remissvar på Finansinspektionens promemoria Bemyndigande för åtgärder
enligt artikel 458 i tillsynsförordningen.

Sparbankernas Riksförbund avstyrker förslaget om införandet av ett bemyndigande i lagen om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag som gör det möjligt för Finansinspektionen att vidta åtgärder enligt artikel 458 i tillsynsförordningen genom föreskrifter. Förbundet anser att det ska finnas möjlighet att överklaga förvaltningsbeslut fattade enligt artikel 458 i tillsynsförordningen och denna möjlighet går förlorad om Finansinspektionen ges bemyndigande att meddela föreskrifter.

Stockholm den 15 december 2023

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND
Björn Elfstrand, Verkställande Direktör och Marie-Louise Ulfward. Chefsjurist

Dela sidan: