Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Avgift vid prövning av en tvist vid Allmänna reklamationsnämnden och en ny möjlighet till omprövning

Remisser
ekonomichef sökes, PMFS 2020:3, Remissyttrande, Startlån till förstagångsköpare

Senast uppdaterad: 29 april, 2021

Sparbankernas Riksförbund tillstyrker Finansdepartementets promemoria Avgift vid prövning av en tvist vid Allmänna reklamationsnämnden och en ny möjlighet till omprövning

Dela sidan: