Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Angående Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter

Remisser
ekonomichef sökes, PMFS 2020:3, Remissyttrande, Startlån till förstagångsköpare

Senast uppdaterad: 29 april, 2021

Sparbankernas Riksförbund har inget att erinra mot promemorians förslag till kompletterande bestämmelser om återhämtning och resolution av centrala motparter.

Lena Karlsson
Lena Karlsson
lena.karlsson@sparbankerna.se
Dela sidan: