Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Angående förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning

Remisser
ekonomichef sökes, PMFS 2020:3, Remissyttrande, Startlån till förstagångsköpare

Senast uppdaterad: 1 januari, 2022

Sparbankernas Riksförbund har tagit del av remissen och har inget att erinra till de föreslagna förändringarna i årsredovisningsföreskrifterna.

Dela sidan: