Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Angående förslag till ändringar av SwedSecs regelverk

Remisser
ekonomichef sökes, PMFS 2020:3, Remissyttrande, Startlån till förstagångsköpare

Senast uppdaterad: 4 november, 2021

REMISSYTTRANDE: Angående förslag till ändringar av SwedSecs regelverk

Sparbankernas Riksförbund har inget att erinra mot förslaget.

Dela sidan: