Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Angående förslag om Upphävande av föreskrifter om periodisk rapportering av minimikravet på nedskrivningsbara skulder

Remisser
ekonomichef sökes, PMFS 2020:3, Remissyttrande, Startlån till förstagångsköpare

Senast uppdaterad: 10 september, 2021

Sparbankernas Riksförbund har tagit del av förslaget och förordar att föreskrifterna (FFFS 2019:1) om periodisk rapportering av uppgifter om minimikravet på nedskrivningsbara skulder upphävs.

Dela sidan: