Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Angående Förslag om ändrade föreskrifter om insättningsgarantin

Remisser
ekblad_sparbankerna

Senast uppdaterad: 15 september, 2020

Riksgälden föreslår en höjning av det högsta ersättningsbeloppet enligt insättningsgarantin, Sparbankernas Riksförbund ställer sig positivt till förslaget.

Dela sidan: