Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Angående ändrad beskattning av inlösen och återköpsförfaranden

Remisser
Remissyttrande, Krav för att utses till rekonstruktör

Senast uppdaterad: 9 mars, 2022

Sparbankernas Riksförbund har inget att erinra mot Skatteverkets förslag, promemoria 8-1208240, gällande att ändra beskattning av inlösen och återköpsförfaranden.

Dela sidan: