Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Ändrade föreskrifter om resolution

Remisser
ekonomichef sökes, PMFS 2020:3, Remissyttrande, Startlån till förstagångsköpare

Senast uppdaterad: 10 maj, 2021

Sparbankernas Riksförbund har av Riksgälden beretts möjlighet att yttra sig avseende förslag i ovan rubricerade promemoria.

Sparbankernas Riksförbund tillstyrker promorians förslag.

Lena Karlsson
Lena Karlsson
lena.karlsson@sparbankerna.se
Dela sidan: