Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Ändrade föreskrifter om insättningsgarantin

Remisser
ekonomichef sökes, PMFS 2020:3, Remissyttrande, Startlån till förstagångsköpare

Senast uppdaterad: 10 september, 2021

Förslaget innebär att Riksgälden föreslår vilket värde som ska användas vid beräkning av riskindikatorn stabil nettofinansieringskvot (NSFR). Sparbankernas Riksförbund har inga synpunkter på förslaget.

Dela sidan: