Remissyttrande

Sparbankernas Riksförbund har lämnat sitt yttrande över Finansdepartementets promemoria "Skadeståndets bestämmande vid finansiell rådgivning (Ds 2017:13)".

Du finner yttrandet här.

Senast uppdaterad: 
2017-10-03