Remissyttrande

Sparbankernas Riksförbund har lämnat sitt yttrande över Justitiedepartementets promemoria "En anpassning till dataskyddsförordningen – kreditupplysningslagen och några andra författningar".

Du finner yttrandet här.

Senast uppdaterad: 
2017-10-03