Remissyttrande

Sparbankernas Riksförbund har lämnat sitt yttrande över Finansinspektionens förslag till justeringar av bestämmelserna i för­ord­ning (2009:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen och för­ordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verk­samhet.

Du finner yttrandet här.

Senast uppdaterad: 
2017-10-03